9 กุมภาพันธ์ 2562 ฝุ่นละออง PM 2.5 ขอนแก่นยังวิกฤต เช้านี้เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7673754/

ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ (เกินค่ามาตรฐานที่ 50 มคก./ลบ.ม.)นอกจากนี้ ยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่า 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรด้วยซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ แนะนำประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือดควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ (8 ก.พ.) เกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.)